ปราสาทเมืองสิงห์ ที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน จังหวัดกาญจนบุรี

ปราสาทเมืองสิงห์ ที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน จังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทเมืองสิงห์ นี้ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยใน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นั้นเอง โดย ปราสาทเมืองสิงห์ แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ซึ่งมีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม คล้ายคลึงกับของ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์นักสร้างปราสาทแห่งขอม

ปราสาทเมืองสิงห์
ปราสาทเมืองสิงห์
ปราสาทเมืองสิงห์
ปราสาทเมืองสิงห์
ปราสาทเมืองสิงห์

โดยจากการขุดแต่งของกรมศิลปากร ได้พบศิลปกรรมที่สำคัญยิ่งคือ พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ นางปรัชญาปารมิตา และยังพบ รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เปล่งรัศมีอีกองค์หนึ่ง รูปลักษณ์คล้ายกับที่พบในประเทศกัมพูชาอีกด้วย

ปราสาทเมืองสิงห์
ปราสาทเมืองสิงห์

ข้อมูลเพิ่มเติม ปราสาทเมืองสิงห์

ที่อยู่ : ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เวลาให้บริการ : 08.00-16.30 น.

เบอร์ติดต่อ : 09-3131-3850

Facebook : อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

You may also like...