ผาตรอมใจ เขาเขียว จุดที่สูงที่สุดของภาคกลาง จังหวัดนครนายก

ผาตรอมใจ เขาเขียว จุดที่สูงที่สุดของภาคกลาง จังหวัดนครนายก

ผาตรอมใจ ตั้งอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยผาตรอมใจแห่งนี้อยู่ในเขตของตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนายก จังหวัดนครนายก โดยจุดนี้ป็นจุดที่สูงที่สุดในภาคกลางเพราะเนื่องด้วยสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 4233 ft จึงเป็นจุดที่สูงที่สุดของภาคนั้นเอง

ผาตรอมใจ บรรยากาศ
ผาตรอมใจ บรรยากาศ
ผาตรอมใจ บรรยากาศ

นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วนั้นยังมีสิ่งที่เรียก ว่าตำนานถังจ่ายน้ำมัน ของบริษัท ปตท. ที่ตั้งโดดเด่นใกล้จุดชมวิวผาตรอมใจแห่งนี้ เป็นถังจ่ายน้ำมันที่มีอายุเกือบ 6 ทศวรรษ เป็นสัญลักษณ์ให้ได้ถ่ายรูปกันอีกด้วย

ผาตรอมใจ บรรยากาศถังจ่ายน้ำมัน
ผาตรอมใจ บรรยากาศ
ผาตรอมใจ บรรยากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม ผาตรอมใจ

ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบล หินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก นครนายก

เวลาให้บริการ : 08.00-18.00 น.

You may also like...