พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ แห่งเดี่ยวในโลก ที่เที่ยวจังหวัดนครนายก

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ แห่งเดี่ยวในโลก ที่เที่ยวจังหวัดนครนายก

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพระพุทธรูป โดยจะมี พระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เด่นเป็นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13 เมตร และมีพระพุทธรูปอีก 1,250 องค์ ล้อมรอบ ขนาดหน้าตัก 90 เซนติเมตร รวมทั้งรูปปั้นพระอสีติมหาสาวกจำนวน 80 รูป ที่แสดงถึงเหตุการณ์สำคัญ นั่นก็คือ วันมาฆบูชา นั้นเอง

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์
พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์
พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์
พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์
พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ นั้น จะตั้งอยู่ที่ บนถนนหมายเลข 3050 ทางไป น้ำตกสาริกา เลยค่ะ ถ้ามาเที่ยวน้ำตก ก็สามารถแวะเวียนมาไหว้พระ สักการะ ได้เลยค่ะ เป็นอนุสรณ์หนึ่งเดียวของไทย และหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีที่ไหนเหมือนอย่างแน่นอนค่ะ ที่นี่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เนื่องในโอกาสครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้าค่ะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นเหมือนอนุสรณ์ที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวของพระพุทธศาสนา

ข้อมูลเพิ่มเติม พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

ที่อยู่ : พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เวลาให้บริการ : 06.00-18.00 น.

เบอร์ติดต่อ : 0-80033-4488

Facebook : พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตรี

You may also like...