ประตูท่าแพ แลนด์มาร์กประจำจังหวัดเชียงใหม่ ต้องแวะเช็คอิน

ประตูท่าแพ เป็นประตูเมืองที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ชั้นใน ซึ่งก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบด้วยคูเมืองนั่นเอง บริเวณประตูท่าแพจะเห็นแนวกำแพงเมืองเก่าซึ่งสร้างด้วยอิฐ มีความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ บริเวณประตูท่าแพมีลานกว้างซึ่งใช้จัดงานเทศกาลต่างๆ และยังเป็นจุดเริ่มต้นของ ถนนคนเดินท่าแพ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ วันอาทิตย์อีกด้วยนะ

ประตูท่าแพ
ประตูท่าแพ
ประตูท่าแพ
ประตูท่าแพ
ประตูท่าแพ

ข้อมูลเพิ่มเติม ประตูท่าแพ

ที่อยู่ : ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดให้บริการ : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวัน

You may also like...