Yellow Submarine Coffee Tank คาเฟ่สุดเท่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศ

Yellow Submarine Coffee Tank คาเฟ่สุดเท่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศ

Yellow Submarine Coffee Tank เขาใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง เขาใหญ่นั้นเอง ด้วยพื้นที่ภายในร้านมีทั้งส่วน indoor และ outdoor ให้ความรู้สึกกลมกลืนกันกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ภายในร้านยังมีต้นไม้่หลากหลายชนิด การตกแต่งของที่นี้เป็น Loft เน้นการใช้สีโทนดำนั้นเอง

Yellow Submarine Coffee Tank บรรยากาศ
Yellow Submarine Coffee Tank บรรยากาศ
Yellow Submarine Coffee Tank บรรยากาศ
Yellow Submarine Coffee Tank บรรยากาศ
Yellow Submarine Coffee Tank บรรยากาศ

ในส่วนของเมนูเครื่องดื่มก็มีให้เลือกกันหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อนหรือเย็นก็มีให้เลือกได้ชิมกันตลอด อีกทั้งยังมีขนมให้กินกินอย่างอร่อยแน่นอน

Yellow Submarine Coffee Tank เมนู
Yellow Submarine Coffee Tank เมนู
Yellow Submarine Coffee Tank เมนู
Yellow Submarine Coffee Tank เมนู
Yellow Submarine Coffee Tank เมนู

ข้อมูลเพิ่มเติม Yellow Submarine Coffee Tank

ที่อยู่ : ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง เขาใหญ่ นครราชสีมา

เวลาให้บริการ : 09.00 – 18.00 น. (หยุดวันพุธ)

เบอร์ติดต่อ : 09-6981-0682

Facebook : Yellow Submarine Coffee Tank

You may also like...