Category: ที่เที่ยวเชียงใหม่

ถนนคนเดินท่าแพ ถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดที่เชียงใหม่ สายช้อปต้องห้ามพลาด

ถนนคนเดินท่าแพ ถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดที่เชียงใหม่ สายช้อปต้องห้ามพลาด

ถนนคนเดินท่าแพ เป็นถนนคนเดินยุคแรกๆ และยังเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่อีกด้วย ตั้งอยู่แถวประตูเมืองท่าแพ ร้านค้าและสินค้าที่ขายกันก็จะคล้ายๆ กับถนนคนเดินวัวลาย แต่มีบรรยากาศที่แตกต่างกัน มีสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ มีโชว์ดนตรี การแสดงเล็กๆ ตามสองข้างทางบ้าง ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้ว ยังไม่ได้ไปเดินถนนคนเดินท่าแพ ถือว่ามาไม่ถึง ข้อมูลเพิ่มเติม ถนนคนเดินท่าแพ ที่อยู่ : บริเวณประตูเมืองท่าแพ ถ.ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดบริการ : ทุกวันอาทิตย์ 17.00 – 22.00 น.

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุคู่เมืองล้านนา ที่จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุคู่เมืองล้านนา ที่จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ ที่มาวัดพระธาตุดอยสุเทพ ตามประวัติแห่งดอยสุเทพนั้นเชื่อกันว่า เดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า “สุเทวะ” ซึ่งตรงกับคำว่าสุเทพอันเป็นที่มาของชื่อดอยสูงแห่งนี้ ส่วนวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้ากือนาธรรมิกราช ทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นสองส่วน โดยอัญเชิญองค์หนึ่งบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก ส่วนอีกองค์หนึ่งได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างมงคล โดยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชทรงตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทายว่าหากช้างเชือกนั้น หยุดลงตรงที่ใดก็จะให้สร้างพระธาตุขึ้น ณ ที่แห่งนั้น ซึ่งช้างเชือกดังกล่าวได้มาหยุดลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งนี้ โดยทำทักษิณาวรรตสามรอบก่อนที่จะล้มลง (ตาย) ดังนั้นพระเจ้ากือนาธรรมิกราชจึงทรงรับสั่งให้สร้างพระบรมธาตุอันเป็นที่ ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดดอยสุเทพ อยู่คู่ฟ้าคู่ดินเชียงใหม่มานับแต่นั้น  พระธาตุดอยสุเทพนั้นมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ประมาณ 689 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,046...