Tagged: พญาเสือโคร่ง

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี ชมพญาเสือโคร่ง บรรยากาศสุดเย็นสบาย

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์แห่งนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและเพาะพันธุ์กล้วยไม้ รองเท้านารีอินทนนท์ ที่มีความสวยงามแต่ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้ว อีกทั้งยังจัดเป็นแหล่งให้ความรู้สำหรับผู้ที่มีความสนใจ พันธุ์กล้วยไม้ ภายในรตกแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงามด้วยสวนดอกไม้และกล้วยไม้ โดยจะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นนพิเศษในช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี ข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี ที่อยู่ : ตำบล บ้านหลวง อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ เวลาให้บริการ : 08.00 – 16.30 น.