Tagged: พิพิธภัณฑ์

ภูกะเหรี่ยง แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและวัฒนธรรม ที่นครนายก

ภูกะเหรี่ยง ตั้งอยู่ในตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยพื้นที่กว่า 50 ไร่ ในบรรยากาศที่ร่มรื่นสุดธรรมชาติ จุดที่เป็นไฮไลน์ของที่นี้จะเป็น สะพานไม้ที่ทอดยาวไปกลางทุ่งนาอันเขียวขจี นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรัตนจัน พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่ได้สะสมข้าวของเครื่องใช้ในอดีต ทั้งเครื่องมือทำเกษตรกร ช่างไม้และแพทย์แผนโบราณ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่วางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมที่ผลิตโดยบ้านภูกระเหรี่ยงและสมาชิกของกลุ่มผู้ผลิตหลายรายในจังหวัดนครนายกอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม ภูกะเหรี่ยง ที่อยู่ : 104 ตำบล ศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก เวลาให้บริการ : 08.30 – 17.00 น. ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 50 บาท ได้รับเหรียญโบราณ 2...

Art in Paradise พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ ที่ท่องเที่ยวพัทยา

Art in Paradise ตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือ บนถนนพัทยาสาย 2 โยที่แห่งนี้เคยเป็นไนท์คลับเก่า โดยคุณ Mr.Shin Jae Yeoul (ชิน แจ ยอล) และหุ้นส่วน ได้ดัดแปลงที่นี้เป็นพื้นที่ทางศิลปะที่ผู้คนสามารถเข้าไปมีส่วน ร่วม หรือ Interactive Art Museum นั้นเอง Art in Paradise ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะรูปแบบใหม่ที่เพิ่งมาเปิดในบ้านเรา โดยตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักทำให้เดินทางไปได้อย่างสะดวกง่ายดาย ใครทีชอบงามศิลป์รับรองไม่ผิดหวังแย่างแน่นอน ข้อมูลเพิ่มเติม Art in Paradise ที่อยู่ : หมู่ที่...