Tagged: วัดเขาทุเรียน

วัดเขาทุเรียน วัดสีชมพูสวยงาม ที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

วัดเขาทุเรียน วัดสีชมพูสวยงาม ที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

วัดเขาทุเรียน หรือวัดที่เรียกกันว่า วัดสีชมพู ตั้งอยู่ใน ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างขึ้นมาโดยชาวมอญ แล้วมีการบูรณปฏิสังขรณ์โดยกลุ่มชนชาวลาวเวียงจันทน์ที่อพยพเข้ามาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานจดทะเบียนสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2330 ซึ่งมีอายุมามากกว่าสองร้อยกว่าปี จริงๆ แล้ววัดแห่งมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดหัวเขา ด้วยความที่วัดอยู่บริเวณตรงกับส่วนหัวของภูเขา ที่ติดต่อกันไปหลายลูก ทั้ง เขาทุเรียน เขาฝาละมี เขาแท่น ต่อมามีชาวบ้านเห็นว่าบริเวณเหนือวัดเขาขึ้นไปมี ต้นทุเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก เลยตั้งชื่อใหม่เป็น วัดเขาทุรียน อีกทั้งในอดีตสมัยที่ หลวงพ่อปุ้ย เป็นเจ้าอาวาส มีการให้ญาติโยมแปรรูปไม้ทุเรียนป่า มาทำเป็นฝากุฏิ และใช้มาเป็นกุฏิให้พระภิกษุสามเณร จำพรรษา มาจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลเพิ่มเติม วัดเขาทุเรียน ที่อยู่...