Tagged: สังขละบุรี

เมืองบาดาล ชมโบสถ์เก่ากลางน้ำ แหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์

เมืองบาดาล ชมโบสถ์เก่ากลางน้ำ แหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์

เมืองบาดาล หรือ วัดวังก์วิเวการามหลังเก่า อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยที่นี้ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สถานที่แห่งนี้เคยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ (Unseen Thailand) เมืองบาดาล(วัดใต้น้ำ) ถูกสร้างขึ้นด้วยพลังความเลื่อมใสศรัทธาของชาวกะเหรี่ยง และชาวมอญ ที่มีต่อหลวงพ่ออุตตมะ โดยที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ คือ บริเวณเนินที่มีแม่น้ำสามสายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำบิคลี่ ซองกาเลีย และรันตี มารวมกันเป็นแม่น้ำแควน้อย  ต่อมาในปี 2527 มีการก่อสร้าง เขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ทำให้น้ำเข้าท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่า รวมทั้งวัดวังก์วิเวการามด้วย “หลวงพ่ออุตตมะ” จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ข้อมูลเพิ่มเติม เมืองบาดาล...

สะพานมอญ สังขละบุรี สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สะพานมอญ สังขละบุรี สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สะพานมอญ หรือ สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ยาวประมาณ 900 เมตร ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และยาวเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็งในพม่า และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสังขละบุรี สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้าม แม่น้ำซองกาเลีย เชื่อมการสัญจร มอญ-สังขละ ให้ถึงกัน สะพานมอญ ยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ และแสงยามเช้าที่สวยงาม พร้อมสัมผัสวิถีชาวบ้านกลางสายหมอกได้อีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม สะพานมอญ สังขละบุรี ที่อยู่ : ซอย สะพานไม้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี เวลาให้บริการ : ตลอดทั้งวัน